O blog de Academos
Obradoiros psicopedagóxicos de primaria

Categoría : NOVIDADES · Non hai comentarios · by Jun 16th, 2016

OBRADOIRO PRIMARIA

Presentámosvos os obradoiros dirixidos aos nenos e nenas de primeiro a cuarto de primaria. Non se trata de clases de repaso tradicionais, senón que traballaremos por áreas de aprendizaxe.
Podedes matricular aos pequenos e pequenas nas dúas áreas ou nunha soa, en función das súas necesidades.
Os martes adicarémolos a traballar e afianzar habilidades e aprendizaxes adquiridas na área da linguaxe tales como a mecánica da lectoescritura, as habilidades lectoras (exactitude, ritmo, fluidez e velocidade), a grafía, a expresión oral e escrita e o vocabulario.
O xoves centrarémonos na área lóxico – matemática, adquirindo e/ou reforzando habilidades para a resolución de problemas, afianzando as operacións de cálculo básicas, potenciando a memoria, atención e concentración e desenvolvemento do razoamento/pensamento lóxico matemático.

 

En resumo, o que procuramos con estes talleres é reforzar e afianza-las aprendizaxes adquiridas durante o curso.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tódolos martes e xoves de 10.30 a 11.30

Obradoiros psicopedagóxicos de infantil

Categoría : NOVIDADES · Non hai comentarios · by Jun 15th, 2016

Colour pencils isolated on white background close up

 

Durante os meses de xullo e agosto levaremos a cabo unha serie de obradoiros psicopedagóxicos orientados aos nenos e nenas de 3 a 5 anos.
Son talleres de hora e media de duración nos que reforzaremos diferentes aspectos do desenvolvemento integral do neno, con actividades sinxelas, amenas e divertidas.
Pódese elixir a opción de mes enteiro ou por días soltos, xa que son obradoiros independentes nos que cada día faremos diferentes actividades.
                                                                                                                      Tódolos mércores de 12.00 a 13.30

 

 

Programación verán 2016

Categoría : NOVIDADES · Non hai comentarios · by Jun 14th, 2016

Verán 2016