O blog de Academos

Obradoiros psicopedagóxicos de primaria

Categoría : NOVIDADES · by Jun 16th, 2016

OBRADOIRO PRIMARIA

Presentámosvos os obradoiros dirixidos aos nenos e nenas de primeiro a cuarto de primaria. Non se trata de clases de repaso tradicionais, senón que traballaremos por áreas de aprendizaxe.
Podedes matricular aos pequenos e pequenas nas dúas áreas ou nunha soa, en función das súas necesidades.
Os martes adicarémolos a traballar e afianzar habilidades e aprendizaxes adquiridas na área da linguaxe tales como a mecánica da lectoescritura, as habilidades lectoras (exactitude, ritmo, fluidez e velocidade), a grafía, a expresión oral e escrita e o vocabulario.
O xoves centrarémonos na área lóxico – matemática, adquirindo e/ou reforzando habilidades para a resolución de problemas, afianzando as operacións de cálculo básicas, potenciando a memoria, atención e concentración e desenvolvemento do razoamento/pensamento lóxico matemático.

 

En resumo, o que procuramos con estes talleres é reforzar e afianza-las aprendizaxes adquiridas durante o curso.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tódolos martes e xoves de 10.30 a 11.30
COMPARTIR :

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *