O blog de Academos
NOVO OBRADOIRO DE TÉCNICAS DE ESTUDO

Todos/as coñecemos casos de rapaces e rapazas que adican moitas horas a estudar e ese traballo non se corresponde cos resultados escolares obtidos. Estas situacións moitas das veces acaban por frustar ao alumnado, perdendo todo interese polos estudos e desembocando en fracaso escolar. Sabemos que hai diversos factores que poden influir no día a día dos nosos escolares (ambientais, persoais, psicolóxicos…). Unha desas causas é a ausencia de técnicas básicas de estudo.  Dispoñer dunha boa planificación e organización; traballar a comprensión lectora e análise de textos; potencia-la concentración e a memoria, favorece os resultados académicos, incrementando así a autoestima e confianza en si mesmos/as.

 

Obradoiro técnocas de estudo